Talsu novada pašvaldības dome 2023. gada 24. februārī pieņēma lēmumu Nr. 83, ar kuru nolemts uzsākt Talsu novada pašvaldības komunālo uzņēmumu reorganizācijas procesu, pievienojot SIA „Talsu ūdens” trīs ūdenssaimniecības uzņēmumus: SIA „Mērsraga ūdens”, SIA „Kolkas ūdens” un SIA „Ziemeļkurzeme”. Reorganizācijas process ir uzsākts un to plānots pabeigt 2024. gada pirmajā ceturksnī.

Centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus turpmāk nodrošinās SIA „Talsu ūdens”:

 • Mērsraga pagastā (Mērsragā) no š.g. 1. novembra,
 • Kolkas pagastā (Kolkā) no š.g. 1. decembra,
 • Dundagas pagastā (Dundagā) no 2024. gada 1. februāra.

Mērsragā un Kolkā ūdenssaimniecības pakalpojumi tiks nodrošināti kā līdz šim: veicot ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un nomaiņu, avāriju novēršanas remontdarbus centralizētos tīklos, tehnisko noteikumu izsniegšanu, asenizācijas pakalpojumus Kolkā (par risinājumiem Mērsragā būs atsevišķi pieejama informācija SIA „Talsu ūdens” mājaslapā), klientu apkalpošanu. Mērsragā un  Kolkā klientiem ūdenssaimniecības pakalpojuma maksa nemainīsies, līdz jauna vienota ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa izstrādāšanai un apstiprināšanai visā SIA „Talsu ūdens” apkalpes zonā.

_____________________________________________

Talsu novada domes lēmums Nr.26 (26.01.2023.) Par SIA „Mērsraga ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu”, no 2023. gada 1. maija Mērsraga pagasta administratīvajā teritorijā ūdenssaimniecības maksas pakalpojums:

Pakalpojums

Mērvienība

Tarifs EUR bez PVN

Tarifs EUR ar PVN

Ūdensapgāde

1 m3

1,69

2,04

Kanalizācijas savākšana un attīrīšana

1 m3

3,35

4,05

Ūdenssaimniecības pakalpojuma maksa noteikta ar Talsu novada domes 2023. gada 26. janvāra lēmumu Nr.27, Par SIA „Kolkas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu:

Pakalpojums

Mērvienība

Tarifs EUR, bez PVN

Tarifs EUR, ar PVN

Ūdensapgāde

1 m3

1,93

2,34

Kanalizācija

1 m3

2,04

2,47

Šāds maksas pakalpojuma izcenojums būs līdz brīdim, kad tiks pārskatīts SIA „Talsu ūdens” šobrīd spēkā esošais tarifs, ko apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija – pēc teritoriju pārņemšanas tiks noteikta vienotā tarifa zona.

KLIENTU APKALPOŠANAS TURPMĀKĀ KĀRTĪBA:

Mērsraga klientu apkalpošanas speciālists, tālrunis saziņai: 25778237
Klientu pieņemšana klātienē: otrdienās: no plkst. 9.00 līdz 18.00, ceturtdienās: no plkst. 9.00 līdz 17.00
Adrese: Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284.

_____________________________________________

Kolkas klientu apkalpošanas speciālists, tālrunis saziņai 29155184
Klientu apkalpošana klātienē tiks nodrošināta: katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 16.00, ceturtdienās no 9.00 līdz 17.00
Adrese: Brigas, Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads, LV-3275.

Iedzīvotājiem un juridiskām personām pakalpojumu līgumi par ūdeni un kanalizāciju, kas slēgti ar SIA „Mērsraga ūdens” vai SIA „Kolkas ūdens” ir spēkā līdz jauna (pārjaunojuma) līguma noslēgšanai. Pārjaunojuma pakalpojumu līgumi tiks slēgti pakāpeniski. Iedzīvotāji par līguma slēgšanu tiks informēti individuāli.

KLIENTU LĪGUMU PĀRSLĒGŠANA:

Pārslēdzot līgumu, klients dodas pie attiecīgās teritorijas klientu apkalpošanas speciālista. Līdzi jāņem:

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Zemesgrāmatas apliecības kopija;
 • Nomas vai īres līgums (ja attiecināms):
 • Pilnvaras kopija (ja slēdz līgumu, pārstāvot fizisku vai juridisku personu).

Klients var iesniegt arī dokumentus elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu: info@talsuudens.lv.

Slēdzot līgumu, obligāti jānorāda aktuāla e-pasta adrese. No rekini@talsuudens.lv tiks nosūtīta saite, kur klientam jāreģistrējas skaitītāju rādījumu datu nodošanai un rēķinu saņemšanai Bill.me portālā.  

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās līgumu (pārjaunojuma līgumu) par ūdenssaimniecības pakalpojumiem SIA „Talsu ūdens” slēgs ar mājas apsaimniekotāju, bet ja tāda nav – ar mājas pārstāvi, ko pilnvaros mājas dzīvokļu īpašnieki (kopība). Pilnvarotās personas līgumus paraksta dzīvokļu īpašnieku vārdā, tomēr uz pilnvarotajām personām netiek attiecināta atbildība, ja kāds dzīvokļa īpašnieks, piemēram, nenorēķinās par pakalpojumiem Šim mērķim dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki tiek aicināti organizēt mājas sapulci, pilnvarot pārstāvi, parakstīt pakalpojumu līgumus un vienoties par norēķinu kārtību par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Skaidrojumi un informācija  par tiešo norēķinu kārtību – normatīvo aktu regulējumu un piemērošanas pamatprincipiem pieejama SIA „Talsu ūdens” mājas lapā www.talsuudens.lv.

_____________________________________________

ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU ZIŅOŠANA:

 • Katru mēnesi no 25. datuma līdz mēneša pēdējam datumam Bill.me portālā jānoziņo ūdens skaitītāja  rādījumus. E-pastā atnāks atgādinājums gan par ziņošanu, gan rēķina saņemšanu. Skaitītāju rādījumus ērti nodot SIA „Talsu ūdens” mājas lapā – www.talsuudens.lv sadaļā Skaitītāju rādījumu nodošana.
 • Izņēmuma gadījumos rādījumus iespējams ziņot pa tālruni klientu  apkalpošanas speciālistam attiecīgajā teritorijā.

Atgādinām – ūdens skaitītāja rādījums jāziņo katru mēnesi, pat tad, ja ūdens patēriņš nav bijis, izņemot gadījumus, kad ziņots par ilgstošu prombūtni un ūdens piegāde apturēta (par šo faktu jāraksta iesniegums). Gadījumā, ja skaitītāja rādījums netiek paziņots, tiek aprēķināts vidējais aprēķins. Ja skaitītāja rādījums netiek ziņots 3 mēnešus, uzskaites mezglu kontrolieris dodas pārbaudē un fiksē skaitītāja rādījumu: šādas kontroles izmaksas ir 8,22 EUR ar PVN.

RĒĶINU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA:

 • Elektroniski – BILL.ME portālā – bez maksas;
 • Swedbank un SEB bankas klientiem internetbankā, pievienojoties e-rēķinu sistēmai (šis pakalpojums klientam pašam jāpiesaka bankā, klientam jāzina līguma numurs) – bez maksas;
 • Drukātā formā – tiek nosūtīts drukātā formā pa pastu – papildus jāmaksā pasta pakalpojumi 2,03 EUR (ar PVN), pasta pakalpojumu maksa mainās atkarībā no Latvijas Pasta noteiktiem izcenojumiem.

RĒĶINU APMAKSAS VEIDI: (rēķinu apmaksa jāveic līdz katra mēneša 20. datumam):

 • Elektroniski – internetbankā (norādot precīzu līguma numuru);
 • Bill.me sistēmā (komisijas maksu nosaka bill.me 2 %). Sistēmā var apskatīt rēķinu, bet apmaksu var veikt arī internetbankā;
 • Veikalā Maxima pie kases, līdzi ņemot rēķinu izdrukātā formā, lai var nolasīt svītrkodu (komisijas maksa 0,50 EUR);
 • Latvijas Pastā, līdzi ņemot rēķinu izdrukātā formā, lai var nolasīt svītrkodu (komisijas maksa 0,50 EUR);
 • Pagasta pārvaldes kasē.

SIA „TALSU ŪDENS”
Vienotais tālrunis: 63222216
Raiņa iela 17, Talsi,
darba laiks: pirmdiena – piektdiena no plkst. 8.00 līdz 17.00
E-pasts: info@talsuudens.lv
www.talsuudens.lv

 

Dalies ar šo ziņu!