Šodien sākas ikmēneša ūdensskaitītāju rādījumu reģistrēšana – un pirmo reizi tas attiecas arī uz Laidzes pagasta (Rocežu, Sārcenes un Laidzes ciema) iedzīvotājiem, kas tieši noslēguši līgumus ar SIA “Talsu ūdens”.

Atgādinām rādījumu reģistrēšanas iespējas:
* SIA “Talsu ūdens” mājaslapā – www.talsuudens.lv ;
* Telefoniski 63222216, nosaucot rādījumu vai atstājot ierunātu paziņojumu balss pastkastītē;
* Sūtot uz elektronisko pastu info@talsuudens vai rekini@talsuudens.lv;
* Klātienē SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa iela 17, Talsi.

Informējam, ka no 1. novembra daļā Laidzes pagasta ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumus turpmāk nodrošina SIA “Talsu ūdens”.
Līdz ar pārņemšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir sniegusi skaidrojumu, ka uzņēmums, pārņemot pakalpojumu nodrošināšanu Laidzes pagastā, drīkst piemērot uzņēmuma šī brīža tarifu: 0,93 eiro (bez PVN) par ūdensapgādi un 1,17 eiro (bez PVN) par kanalizāciju (kopējais tarifs ar PVN ir 2,541 eiro).
Rēķini tiks piegādāti norādītajā adresē vai arī nosūtīti uz e – pastiem.
Kārtība nemainīsies iedzīvotājiem, kuru mājas apsaimnieko SIA “Talsu namsaimnieks”.

Dalies ar šo ziņu!