LOGO

SIA “Talsu ūdens” informē, ka š.g. 2. septembrī, tika pabeigti projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/018) būvdarbi un pašreiz notiek dokumentu kārtošana, lai nodotu ekspluatācijā kanalizācijas un ūdensapgādes jaunizbūvētos tīklus.

Ūdenssaimniecības projekta otrās kārtas darbus īstenoja Stendē – Aspazijas, Liepu, Ozolu, Pionieru, Rožu, Saules, Talsu un Brīvības ielās. Būvdarbi sākās 2018. gada augustā un ir pabeigti līgumā noteiktajos termiņos. Projekta ietvaros būvdarbus veica SIA “Ostas celtnieks”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Geo Consultants”.

Kopumā izbūvēti 2709,4 metri ūdensapgādes un 3385 metri kanalizācijas tīklu, kas centrālajai ūdensapgādei un kanalizācijai nodrošina iespēju pieslēgties jauniem klientiem.

Īpašnieki, kuri vēl nav rakstījuši iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu, tiek aicināti ierasties SIA “Talsu ūdens” Raiņa ielā 17, Talsos, līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus, zemesgrāmatu un zemes robežu plānu.

Jau kopš 2018. gada jūlija  SIA “Talsu ūdens” pieņem iesniegumus, līdz ar to kādai daļai īpašnieku jau tehniskie noteikumi ir izsniegti, daļai vēl procesā, bet daļa īpašnieku tehniskos noteikumus vēl nav pieprasījuši.

Tehnisko noteikumu izsniegšana ir bez maksas, īpašniekiem jārēķinās vien ar izmaksām EUR 8,60 (ar PVN) par  inženiertīklu vienkāršotās tehniskās shēmas sagatavošanu.

Atgādinām, ka pieslēguma izbūvi īpašnieks  veic atbilstoši izsniegtajai shēmai, par saviem līdzekļiem. Pirms būvniecības uzsākšanas Talsu novada būvvaldē ir jāizņem rakšanas darbu atļauja.

Pēc pieslēguma izbūves īpašniekam jāsazinās ar SIA “Talsu ūdens” pa tālruni 63222216, lai saskaņotu izbūvēto pieslēgumu un noslēgtu līgumu par kanalizācijas pakalpojumu.

Ozolu.suknetava              Ozolu.2

Rožu ielas sūknētava, Stendē                    Ozolu iela, Stendē

Saules            Ozolu.1

Saules iela, Stendē                                     Ozolu iela, Stendē

Projektu finansē Eiropas Savienība, bet administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Dalies ar šo ziņu!