28. jūlija Talsu novada domes sēdē deputāti atzina pašvaldības kapitāldaļu uzņēmuma SIA “Talsu ūdens” zaudējumus 30 578,38 eiro apmērā. Tie radušies SIA “Stendes nami” realizētā Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta dēļ. Tie ir tikai tiešie zaudējumi, bet kaitējuma patieso apmēru un to ietekmi uz uzņēmuma darbu nākotnē vēl nav iespējams noteikt.

Tiešie zaudējumi – divās pozīcijās

Tiešo zaudējumu aprēķinā, kas šobrīd sastāda vairāk nekā 30 000 eiro, iekļautas tikai divu pozīciju izmaksas. Tiešie zaudējumi radušies aerācijas sistēmas atjaunošanā – pēc objekta nodošanas ekspluatācijā 2010. gadā aerotankos iegremdējamie aeratori un to aprīkojums nedarbojās, tādēļ tie tika aizvesti remontam, bet līdz pat šim brīdim – sešu gadu laikā – atpakaļ nav saņemti. Šī zaudējumu pozīcija sastāda 20 791,38 eiro. Savukārt zaudējumus 9787 eiro apmērā radījusi sūkņu stacijas notekūdeņu ieplūdes vietas atjaunošana. Lai arī darbs ir paveikts, tomēr nepareiza tehniskā risinājuma dēļ notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbiniekam katru dienu kļūdu labošanai jāvelta vismaz stunda roku darba – nepareizs risinājums kanalizācijas sūkņu stacijas izbūves augstumos ir radījis pretkritumu, līdz ar to sistēma nedarbojas pilnvērtīgi.

Virkne neizdarību

Tomēr, lai arī šie ir tiešie zaudējumi, kas uzņēmumam radušies projekta realizācijas dēļ, pastāv vēl vairāki fakti, kas liecina par neprofesionālu projekta īstenošanu. Ūdenssaimniecības projekta, kura vadītājs bija iepriekšējais Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs Mareks Zemītis, kopējās izmaksas, piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu, pārsniedza 2 350 000 eiro.

Viens no projekta sasniedzamajiem rezultātiem bija jaunu aku urbšana un to apgādāšana ar nepieciešamo aprīkojumu. Lai arī ir ierīkotas divas dzeramā ūdens ieguves akas, tomēr konstatēts, ka vienā no urbumiem ūdens ir duļķains un netīrs, turklāt tajā neatrodas iegādātais sūknis. Tas nozīmē, ka šobrīd Stendes pilsētas dzeramā ūdens apgāde ir atkarīga tikai no viena urbuma – ja tas pārstāj darboties, tad pilsēta paliek bez dzeramā ūdens apgādes. Lai šo situāciju risinātu, 7. jūlijā nosūtīts paziņojums par defektiem SIA “Selva būve”, jo garantijas laiks ir līdz 2017. gada 12. jūlijam. Šobrīd ar darbu veicējiem ir rasts problēmas risinājums, kas tuvākajā laikā tiks realizēts.

Viens jauns dzeramā ūdens urbums un tā aprīkojums projektā izmaksāja 47 962,05 eiro.

Viena no apšaubāmajām projekta aktivitātēm bija ūdens apgādes tīklu izbūve 700 metru garumā Dumpīšu ielā. Tas izmaksāja 142 000 eiro, bet šobrīd šajā posmā ir tikai pieci juridisko personu pieslēgumi, kas vidēji mēnesī patērē tikai 30 kubikmetrus ūdens. Tādējādi gadā uzņēmums gūst ieņēmumus tikai aptuveni 800 eiro apmērā, kas nav proporcionāls ieguldījumu apmēram.

Spilgts piemērs ir arī sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu izbūve nekurienē – Robežu ielā. Izbūvēts atzars, ko šobrīd nevar izmantot – iespējams, bija plānots šo atzaru savienot ar nākamo kanalizācijas tīklu izbūves kārtu, bet tā līdz pat šim brīdim nav realizēta. Iespējamie netiešie zaudējumi šajā pozīcijā tiek lēsti vairāk nekā 16 000 eiro apmērā.

Reaģē KNAB

Aprīļa beigās Talsu novada pašvaldība saņēmusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iesniegumu ar lūgumu domes sēdē izskatīt informāciju par SIA “Stendes nami” no 2008. līdz 2013. gadam realizētā Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projektā konstatētajiem trūkumiem un nepilnībām. Tika prasīts izvērtēt, vai pašvaldībai tādā veidā ir radīti zaudējumi.

Šis jautājums vairākkārt tika skatīts Talsu novada domes Tautsaimniecības un Finanšu komitejā, un SIA “Talsu ūdens”, kas ir SIA “Stendes nami” saistību un tiesību pārņēmējs, līdz jūlija sākumam bija jāsagatavo zaudējumu aprēķins.

Tagad, kā to paredz domes lēmums, SIA “Talsu ūdens” jāveic nepieciešamās darbības radīto zaudējumu piedziņai un jāiesniedz materiāli prokuratūrā.

Dalies ar šo ziņu!