Talsu novada domes deputāti, š.g. 11. janvārī, apstiprinot 2018. gada budžetu, nolēma paredzēt līdzfinansējumu 20 000 EUR nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Tādējādi plānots veicināt jaunus pieslēgumus centralizētajiem kanalizācijas tīkliem SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonā un mazināt riskus apkārtējās vides piesārņošanai.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt nekustamā īpašuma īpašnieki, fiziskas personas, pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai, pie nosacījuma, ja pieslēguma izbūves attālums līdz centralizētajiem kanalizācijas tīkliem ir vairāk nekā 10 metru.

Pretendentu uz līdzfinansējuma saņemšanu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 4 mēneši no paziņojuma publicēšanas dienas www.talsuudens.lv un www.talsi.lv

Pretendentu pieteikumu pieņemšanas beigu termiņš 2018. gada 31. maijs.

Talsu novada pašvaldība Pretendentam līdzfinansējumu piešķir pie nosacījuma, kad ir pabeigta pieslēguma izbūve un iesniegti izmaksas apliecinoši dokumenti.

Pieslēguma izbūves termiņš ir noteikts 6 mēneši, no līguma parakstīšanas datuma.

Pretendentu pieteikums iesniedzams kopā ar dokumentiem, ko paredz Talsu novada domes Saistošie noteikumi Nr.16 un Nolikums par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Pieteikuma veidlapa

Līdzfinansējuma apmērs

Līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi

!!! Pretendentiem, kuru īpašumi atrodas Stendes pilsētā Aspazijas, Brīvības, Liepu, Ozolu, Pionieru, Robežu, Rožu, Saules un Talsu ielās, kur plānots uzsākt realizēt projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”, nav jāiesniedz (jāgatavo) tehniskais projekts.

Pretendenti pieteikuma veidlapu kopā ar pielikumiem varēs iesniegt SIA “Talsu ūdens” birojā – Raiņa iela 17, Talsos, katru darba dienu no plkst.  8:00 – 17:00 personīgi, vai nosūtot pa pastu. Pieteikumus varēs iesniegt, arī noformējot kā Elektronisko dokumentu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Jautājumus par pieteikuma iesniegšanu lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@talsuudens.lv vai rakstiski iesniegt SIA „Talsu ūdens” birojā. Jautājumi tiks apkopoti un publicēti mājaslapā www.talsuudens.lv.

Dalies ar šo ziņu!