Pagājušajā gadā Talsu novada dome apstiprināja aktualizētus saistošos noteikumus „Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai’’, lai veicinātu nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Šai aktivitātei šogad paredzēti 35 000 eiro.

Šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi paredz iespēju pašvaldības līdzfinansējumu saņem nekustamā īpašuma pieslēgšanai ne tikai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet arī centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.

Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt Talsu novada pašvaldībā visu gadu (iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT).

Noteikumi nosaka, ka līdzfinansējums tiks piešķirts pieslēguma būvniecības, tajā skaitā projektēšanas dokumentu un būvdarbu izmaksu segšanai, un turpmāk to varēs saņemt jebkura privātpersona, kura ir nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs.

Līdzfinansējumu varēs saņemt tikai tādā gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējam nebūs normatīvajos aktos noteikto Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, pašvaldības administrētā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, kā arī nebūs izveidojies parāds komersantam, kas sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus pašvaldības administratīvajā teritorijā. Visos gadījumos parāda kopsumma nedrīkst būt lielāka par 150 eiro.

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs no pieslēguma izveidošanas izmaksām ir 50% apmērā: pieslēguma izveidošanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai līdz 2000 eiro, pieslēguma izveidošanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 3000 eiro, pieslēguma izveidošanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai līdz 4000 eiro.

Savukārt maksimālo atbalstu 100% apmērā pieslēgumu izveidošanai pašvaldība sniegs, ja pieteikuma iesniedzējam ir noteikta 1. vai 2. invaliditātes grupa vai ja attiecīgajā mājsaimniecībā ir bērns līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti; trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības loceklis; daudzbērnu ģimenes vai audžuģimenes mājsaimniecības loceklis; vecuma pensijas saņēmējs.

Līdzfinansējuma saņēmējiem jārēķinās, ka pieslēguma izbūves darbus būs jāpriekšfinansē, jo līdzfinansējums saņēmējam tiks ieskaitīts bankas kontā pēc darbu pabeigšanas un nepieciešamās dokumentācijas iesniegšanas.

Noteikumos ir iekļauti arī īpaši nosacījumi, ja līdzfinansējums kvalificējams kā de minimis atbalsts.

Saistošie noteikumi pieejami ŠEIT.

 

Dalies ar šo ziņu!