387

Pirmo gadu SIA „Talsu ūdens” plāno tirgot notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tehnoloģiskā procesa rezultātā radušos dūņu un kūdras maisījumu. Šobrīd tiek veiktas šī organiskā mēslojuma maisījuma analīzes, lai noteiktu tā kvalitāti un piemērotību augsnes uzlabošanai.
Pastendes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nomainīts gliemežtransportieris, kura nolietošanās (izdilums) ierobežoja dūņu spiedvada darbības efektivitāti. Gala rezultātā atūdeņoto dūņu uzglabāšanas rezervuārā nonāca maisījums ar sausnes saturu zem 12%, līdz ar to dūņu-ūdens maisījuma apjoms bija lielāks, kā tehnoloģiski tika plānots, kas savukārt palielina tā uzglabāšanas, pārstrādes un realizācijas izmaksas.
Ražotāji iesaka dūņu spiedvada gliemežtransportieri mainīt reizi četros gados, taču Pastendē tas darīts tikai vienu reizi pēc iekārtu uzstādīšanas. Šobrīd veikti ieguldījumi svarīgāko tehnoloģisko mezglu servisa uzturēšanā, un tas nākotnē nodrošinās saražoto dūņu kvalitātes uzlabošanos, tāpēc uzņēmums plāno to pārdošanu. Sarunas par iespējamu dūņu noietu jau ievadītas ar vairākiem vietējiem lauksaimniekiem.
Dūņas rodas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās kā mehānisko un bioloģisko attīrīšanas procesu gala produkts. Atūdeņošana tiek veikta ar centrifūgām, pievienojot polimēru. Pēc tam dūņas pa spiedvadu tiek sūknētas uz dūņu laukiem. Parasti ir risks, ka dūņās var būt rūpnieciskie minerālmēslojumi, taču Talsos šī problēma nedraud, jo šeit lielu rūpnīcu nav.
Tālākā dūņu apstrāde ir to kompostēšana, tām pievienojot pildvielu, šajā gadījumā – kūdru. Galaprodukts ir irdena, barojoša trūdviela, ko var droši izmantot, lai uzlabotu augsnes kvalitāti, lai to bagātinātu ar fosforu, slāpekli un citiem mikroelementiem.
Kūtsmēsliem līdzīgo kompostu var izmantot teritoriju labiekārtošanā un apzaļumošanā, sporta laukumu seguma atjaunošanā, stādu audzētavās, kā arī lauksaimniecībā un piesārņotu augšņu atveseļošanai. Mēslojums ir gatavs lietošanai, tam nav vajadzīgas nekādas papildu piedevas. Kvalitatīvs komposts palielina augsnes porainību, palīdz saglabāt mitrumu un aizkavē augsnes sablīvēšanos. Mēslojums kalpo kā bufera sistēma, aizsargājot augus pret nesabalansētu ķimikāliju daudzumiem un lielām minerālvielu koncentrācijām. Turklāt tā cena ir lētāka nekā parastajam minerālmēslojumam.
Notekūdeņu dūņu kompostu nedrīkst izmantot dārzeņu un ogu audzēšanai segtajās platībās un atklātā laukā, kas mazāks par 0,10 ha; par virsmēslojumu un rindu mēslojumu veģetācijas periodā pārtikas un lopbarības kultūraugiem; par virsmēslojumu ganībās to izmantošanas gadā, izņemot gadījumus, ja atjauno zelmeni, augsni pārarot, un notekūdeņu dūņas un to kompostu iestrādā augsnē.
Par iespēju iegādāties augsnes mēslojumu, var interesēties, rakstot uz e-pastu info@talsuudens.lv vai zvanot pa diennakts tālruni 63222216.
Dalies ar šo ziņu!