No 1. jūnija SIA “Talsu ūdens,” atbilstoši apstiprinātajai kārtībai un izmaksu grafikam, uzsāks atmaksāt nepamatoti iekasētas abonentmaksas Talsu pilsētas un Laidzes pagasta Zvirgzdu ciema iedzīvotājiem par 2009. gadu.

Kā jau SIA “Talsu ūdens” informējis iepriekš, abonentmaksas pārrēķins notiek pakāpeniski, atmaksu veicot pa daļām. Tas nepieciešams, lai uzņēmums neciestu krasu finansējuma samazinājumu, kas varētu negatīvi ietekmēt tā darbību un sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu klientiem.

Tā kā abonentmaksa tika iekasēta vairāku gadu garumā, Talsu novada dome kopā ar SIA “Talsu ūdens”, izvērtējot finansiālos aspektus, nolēma iedzīvotājiem garantēt tās pakāpenisku atmaksas procesu.

Visi līdz šim iesniegtie iedzīvotāju iesniegumi ir apkopoti un izvērtēti, paredzot vairākus variantus abonentmaksas atmaksai. Ja klientam ir parādsaistības, tad abonentmaksas summa tiek novirzīta parādsaistību segšanai; ja parādsaistību nav, attiecīgo summu iespējams pārskaitīt klientam uz iesniegumā norādīto bankas kontu vai arī izmantot turpmāko ūdenssaimniecības pakalpojumu rēķinu apmaksai.

Kā iepriekš, arī tagad SIA “Talsu ūdens” veiks abonentmaksas atmaksu visiem tiem Talsu iedzīvotājiem, kuri vēlas naudu saņemt savā bankas kontā. Savukārt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem, kuri vēlas šo naudas summu pārvirzīt parādu atmaksai vai nākamo rēķinu segšanai, šo iespēju nodrošinās namu apsaimniekotāji – SIA “Talsu namsaimnieks” un SIA “ADAX 2”.

 Maksājumi tiks uzsākti vasaras mēnešos, kad SIA “Talsu ūdens” ir lielāki ieņēmumi no papildus sniegtiem pakalpojumiem, ko novirzīt abonentmaksas atmaksai.

 Šogad plānota abonentmaksas atmaksa par periodu no 2009. gada janvāra līdz 2009. gada decembrim.

Par periodu no 2010. gada janvāra līdz 2010. gada decembrim atmaksa būs iespējama 2018. gadā un par periodu no 2011. gada janvāra līdz 2012. gada aprīlim līdzekļus varēs atgūt 2019. gadā.

Sīkāka informācija pieejama zvanot pa tālruni 63222216.

Dalies ar šo ziņu!