LOGO

Aicinām Stendes pilsētas iedzīvotājus uz tikšanos, š. g. 5. jūlijā, plkst. 18:00, Stendes  pilsētas pārvaldē, kurā piedalīsies  pārstāvji no SIA “Ostas celtnieks” un SIA “Talsu ūdens”, lai kopīgi ar jums pārrunātu ūdenssaimniecības projekta jautājumus, tai skaitā projekta laikā plānoto kalendāro grafiku, satiksmes organizāciju un pieslēgumu izbūves jautājumus.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi paredzēts veikt Stendes pilsētā – Aspazijas, Brīvības, Liepu, Ozolu, Pionieru, Robežu, Rožu, Saules un Talsu ielās.

SIA “Talsu ūdens” informē, ka š. g. 2. jūlijā tika noslēgts līgums par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”, līguma Nr.5.3.1.0/17/I/018 būvdarbiem. Līguma slēgšanas tiesības pēc iepirkuma tika piešķirtas SIA “Ostas celtnieks”, reģistrācijas Nr. 41203004237.  Līguma summa ir EUR 1 389 946,64, bez PVN.

Kā arī, š.g. 2. jūlijā tika noslēgts līgums par projekta būvdarbu būvuzraudzību ar SIA “Geo Consultants”, reģistrācijas Nr. 4003340949, par līguma kopējo summu EUR 18 480,00 bez PVN.

Autoruzraudzību projekta būvdarbu daļai “Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve” veiks SIA “Inženiertehniskie projekti”, reģistrācijas Nr. 51203015571.

Kohēzijas fonda atbalsts ir 73,71% no attiecināmām izmaksām, nepārsniedzot 699 168,50 EUR.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Dalies ar šo ziņu!