Ūdensapgādē sabiedriski regulējamais pakalpojums tiek sniegts līdz uzskaites mēraparātam –  ūdens daudzuma skaitītājam, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Ūdensapgādes pakalpojumi mājā, kurā ir kopēja ūdensapgādes sistēma ar kopēju mājas ūdens ievadu, ir pakalpojums ko sniedz mājai kopumā.

Piedāvājam iepazīties ar Ekonomikas ministrijas sagatavotu skaidrojumu: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/majokli/informacija_un_skaidrojumi/udens_paterina_starpiba/

Dalies ar šo ziņu!