Ūdens skaitītāju rādījumu ziņošana notiek
no katra mēneša 25. datuma līdz nākamā mēneša 1. datumam.

skaititajs

  Lūdzu, ievadiet adresi VAI līguma numuru*

  Lūdzu, ievadiet e-pastu, uz kuru vēlaties saņemt rēķinu*

  Lūdzu, ievadiet kontakttālruni *

  Skaitītāju rādījumu sadaļa

  1. Skaitītāja rūpnīcas numurs (jāievada vismaz pēdējie 3 cipari)

  1. Skaitītāja rādījums

  2. Skaitītāja rūpnīcas numurs (jāievada vismaz pēdējie 3 cipari)

  2. Skaitītāja rādījums

  3. Skaitītāja rūpnīcas numurs (jāievada vismaz pēdējie 3 cipari)

  3. Skaitītāja rādījums

  4. Skaitītāja rūpnīcas numurs (jāievada vismaz pēdējie 3 cipari)

  4. Skaitītāja rādījums