SIA “Talsu ūdens” no 1. oktobra uzsāks ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudes visā uzņēmuma darbības teritorijā – Talsos, Zvirgzdos un Paugurciemā Laidzes pagastā, Dižstendē un Mundigciemā Lībagu pagastā un Stendē. Pārbaudīti tiks uzņēmuma tiešie klienti, bet ne SIA “Adax 2”, ne SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekoto māju iedzīvotāji. Iedzīvotāji aicināti, iepriekš pārliecinoties par speciālista identitāti, būt atsaucīgi un ļaut tiem iekļūt vajadzīgajās telpās.

Ūdens patēriņa skaitītāju pārbaude ir nepieciešama, lai uzņēmums veiktu esošās situācijas inventarizāciju, tādā veidā arī novēršot iespējamās nepilnības. Uzņēmuma darbinieki pārbaudēs pārliecināsies, vai ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi atbilst iedzīvotāju ziņotajiem, vai tie ir atbilstošā tehniskajā stāvoklī un atbilst visiem nepieciešamajiem tehniskajiem parametriem.

Šāda veida ūdens patēriņa skaitītāju inventarizācija ļaus secināt, vai SIA “Talsu ūdens” klienti ir godprātīgi ne tikai pret uzņēmumu, bet arī pret līdzcilvēkiem, un ik mēnesi ziņo patieso ūdens patēriņa apjomu. Tikai to darot, iespējams izvairīties no ūdens patēriņa apjoma starpību rašanās tajās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās Lībagu pagastā, kur klienti veic tiešos norēķinus ar SIA “Talsu ūdens”, ko pēcāk nākas segt citiem mājas iedzīvotājiem.

Pārbaužu laikā SIA “Talsu ūdens” darbinieki aptaujās tos klientus, kuru īpašumi vēl nav pieslēgti centrālajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem, bet ir tehniskas iespējas to izdarīt. Tiks skaidrots, kādu apsvērumu dēļ nav notikusi pieslēgšanās centrālajiem tīkliem un pie kādiem nosacījumiem klients to labprāt darītu, kā arī, vai ir noslēgts asenizācijas pakalpojumu līgums.

SIA “Talsu ūdens” aicina iedzīvotājus, pirms speciālistu ielaišanas dzīvoklī vai mājā, pārliecināties par viņu identitāti. Tas nepieciešams, jo reizi pa reizei nākas saņemt iedzīvotāju sūdzības par ļaundariem, kas izliekas par SIA “Talsu ūdens” darbiniekiem un mēģina iekļūt dzīvojamajā platībā, iespējams, ļaunprātīgu nolūku vadīti. Uzņēmuma darbinieki pie klientiem dosies ar uzņēmuma logo marķētos transporta līdzekļos, uzrādīs darba apliecības, kā arī būs ģērbti SIA “Talsu ūdens” darba kostīmos, kas ir zilā krāsā un ar uzņēmuma logo.
Ja, ierodoties pie klienta, SIA “Talsu ūdens” darbiniekiem neizdosies piekļūt ūdens skaitītājam, jo īpašnieks neatrodas uz vietas, viņam tiks atstāts paziņojums ar lūgumu piecu dienu laikā sazināties un norunāt konkrētu pārbaudes laiku. Pēc kontroles beigām SIA “Talsu ūdens” vēlreiz mēģinās sazināties ar klientiem, kuri noteiktajā termiņā nav atzvanījuši, un, ja komunikācija joprojām nebūs iespējama, uzņēmums būs tiesīgs desmit dienu laikā ūdens piegādi atslēgt.

Dalies ar šo ziņu!